ไอดอลของทุกคน! Mihono chan สาวสวยเหนือธรรมชาติ ขนฟูฟู ปรากฏใน Naked Resume ! 1