อากิโกะ คุโรคาวะ ถูกมัดอย่างแน่นหนาและสนุกกับการใส่ของเล่น