หลัง 00 น. อีตัวตัวน้อยถูกพาไปที่โรงแรมเพื่อเปิดห้องและในที่สุดก็เต็มไปด้วยน้ำกามบนเท้าของเธอ