หลังจากสี่ช็อตยิง cum ในช่องคลอดติดต่อกันในส่วนแรกส่วนที่สองเป็นสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังใหญ่ในชุดว่ายน้ำ JK! 1