ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 23d พิมพ์ทองหอยเป๋าฮื้อบวกฟิล์ม