น่ารัก เอเชีย ที่รัก น้ำยา เธอ จิ๋ม แล้ว ได้ fingered