ขับรถขึ้นไปทางเหนือเพื่อพบกับความงามที่ไม่มีเสื้อยกทรงในชนบท