การปรากฏตัวของหน้าอกใหญ่ของลอรีที่ส่องผ่าน SNS ก่อนถึงวันหางแฝดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1